Topsectoren

Nederland blinkt wereldwijd uit in een aantal sectoren. Het kabinet heeft 9 van deze sectoren benoemd als topsector:

Innovatiecontracten

In elke sector werken onderzoekers, ondernemers en de overheid samen in een topteam. Voor alle topsectoren is een innovatiecontract gemaakt met afspraken om de topsectoren de komende jaren te versterken. In het meest recente contract van 2 oktober 2013 is speciale aandacht voor het mkb.

Topteam Hoofdkantoren

Naast de topteams voor de 9 sectoren was er een topteam Hoofdkantoren. Dit team heeft advies gegeven voor de verbetering van het vestigings- en investeringsklimaat voor hoofdkantoren in Nederland.

Hebt u een vraag of opmerking over de inhoud van deze pagina?